Więcej
  Komentarze
  Najpierw odzyskajcie TVpis - demonstracje (jak się okazuje) to ... (jestem "grzeczny")
  Wniosek "owce" - to wygrać wybory - wtedy propagandą uzyskacie co chcecie - przykłady ?
  @toboh12
  A teraz napisz jeszcze raz po polsku.
  już oceniałe(a)ś
  2
  0