Więcej
  Komentarze
  Ciekawe, szczególnie to o kanale w Dolinie Prądnika. Dzisiaj miasto Kraków chce zlikwidować ostanie ślady po tym, że Wisłę wykorzystywano kiedyś do pracy..
  @Gość: woda Zacieranie śladów na Wiśle jest trudne.
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  @Gosc: miasto Niewątpliwie. Gratuluję samozaparcia i życzę wytrwałości.
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  Dziś Mostek Retmański niestety przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. Trzeba go szybko remontować, bo jak nie to któregoś dnia wpadnie do Wilgi, a z nim ktoś kto będzie tamtędy przechodził/przejeżdżał :(
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  Kanał Skawiński jak dziś nazywa się niedoszły kanał Kraków-Śląsk został dokończony po wojnie, jednak w bardzo okrojonym zakresie , niedokończona część kanału wraz z przyczółkami pod mosty można oglądać pomiędzy Łączanami a Spytkowicami
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  Za czasów Austriaków, to się planowało z głową i ambitnie. Połączenie Odry z Dniestrem. A teraz za Warszawki nawet porządnej drogi do stolicy nie ma. Jest za to ze stolicy Polski do stolicy Niemiec.
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  O celowości i możliwościach połączenia kanałem Odry i Wisły wspomniał już znacznie wcześniej Lothar Vogemont, postać, której nazwisko pojawia się w projektach i planach budowy wielu europejskich kanałów. . Jego pochodzenie nie jest jednoznaczne. Mówiono o nim, jako o duchownym z Lotaryngii, choć równie często przypisywano mu pochodzenie holenderskie. W swoim traktacie napisanym po łacinie w roku 1700, a zatytułowanym, „Dissertatio de utilitate, possiblitate et modo conjuctionis Danubii cum Odera, Vistula & Albi fluviis, per canalem navigabilem” (Rozważania o korzyściach, możliwościach i sposobie połączenia rzek Dunaju z Odrą, Wisły i Łaby, kanałem żeglownym) przedstawił plan połączenia Dunaju, Odry i Łaby kanałem poprowadzonym przez najniższy punkt wododziału, jakim jest Brama Morawska, a zatem w sposób optymalny i akceptowany do dziś.
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  Ślady kanału wiidoczne są jeszcze na ortofotomapie Krakowa z 1965 r: http://mozliwosci.com/krakow/
  już oceniałe(a)ś
  1
  0