Zebraliśmy się w Hevre na Kazimierzu w następującym składzie: Ewa Frymar-Miszczyńska ze Słodkiej Manufaktury, Martyna Krzysztofik, aktorka Teatru Słowackiego, Ada Chojnowska, dziennikarka ?Wyborczej', Michał Olszewski, redaktor naczelny ?Wyborczej' w Krakowie, a także Wojciech Nowicki.
Więcej
    Komentarze