Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

https://www.eppgroup.eu/pl/

By wypełnić luki ujawnione przez COVID-19 oraz mieć pewność, że systemy opieki zdrowotnej są w stanie stawić czoła przyszłym zagrożeniom dla zdrowia publicznego, potrzebny jest ambitny program zdrowotny UE

13 października Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła sprawozdanie w sprawie programu działań UE w sektorze zdrowia, tzw. „Program EU4Health”. Grupa Europejskiej Partii Ludowej poparła sprawozdanie, które zmierza do ustanowienia nowych lub rozszerzenia istniejących narzędzi w usprawnianiu dostępu do wysokiej jakości usług medycznych w krajach członkowskich UE.

Mocna wspólnota jest odpowiednia na kryzys wywołany pandemią Unia Europejska to wartość i konkretna pomoc. „Program EUHealth staje się programem Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim – podkreśliła Europosłanka Róża Thun.

Róża ThunRóża Thun 

https://www.facebook.com/rozathun

Posłowie PE chcą zwiększyć budżet programu do 9,4 mld euro, zgodnie z pierwotną propozycją Komisji, by wzmocnić promocję zdrowia oraz zwiększyć odporność systemów opieki zdrowotnej w całej UE. COVID-19 pokazał, że UE pilnie potrzebuje ambitnego programu zdrowotnego UE by europejskie systemy opieki zdrowotnej były w stanie stawić czoła przyszłym zagrożeniom.

Propozycję, które mają pomóc w osiągnięciu celów to między innymi:

 • większa koncentracja na prewencji chorób
 • zmniejszenie nierówności w systemach zdrowotnych państw UE
 • digitalizacja opieki zdrowotnej poprzez stworzenie i wdrożenie Europejskiego Rejestru E-zdrowie
 • zajęcie się problemem przeciwników szczepień w UE
 • wzmocnienie Unii Europejskiej w walce z rakiem w ramach Europejskiego Planu Walki z Nowotworami
 • Prewencja  chorób przewlekłych, takich jak choroby układu krążenia i cukrzyca typu 2
 • podjęcie intensywniejszych działań w celu rozwiązania problemu niedoboru leków oraz wykorzystania środków antybiotykowych
 • promowanie zdrowego trybu życia poprzez informowanie o szkodliwych skutkach nawyków takich jak  spożywanie alkoholu oraz tytoniu.

Aby zapewnić efektywne wdrożenie, posłowie PE proponują powołanie komitetu sterującego składającego się z niezależnych ekspertów w zakresie zdrowia publicznego.

Posłowie do PE chcą także zacieśniać współpracę na szczeblu UE, w celu zwiększenia gotowości na wypadek kryzysu zdrowotnego. Wzywają do umocnienia mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA)

Parlament Europejski ma zagłosować nad tym sprawozdaniem najpóźniej podczas sesji plenarnej 11-12 listopada, po której  będzie gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi, by umożliwić implementacje programu na początku 2021 roku.

EU4HEALTH TO JEDEN ZE SKŁADNIKÓW WZMOCNIONEJ EUROPEJSKIEJ SOLIDARNOŚCI

16 września br. w Parlamencie Europejskim, Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła coroczne „Orędzie o Stanie Unii”, w którym przedstawiła ambitne plany krótko i średnioterminowe związane z rozwojem wspólnoty europejskiej na czasy pandemii oraz sposoby na nadanie nowej dynamiki projektowi europejskiemu. Przemówieniu przyświecało hasło „Europejska Solidarność w akcji”.

Przyszłość będzie taka, jak my ją zrobimy. Europa będzie taka jaką my chcemy. Bierzemy się do roboty. Uczyńmy ją silną! – podkreśliła Ursula von der Leyen.

https://www.facebook.com/GrupaEPL

Przemówienie odbiło się szerokim echem nie tylko wśród europarlamentarzystów, ale także w stolicach państw członków Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji zaprezentowała szereg inicjatyw, które w perspektywie najbliższej dekady pozwolą Unii Europejskiej na stabilny i dynamiczny rozwój oraz uczynią z naszego kontynentu lidera zmian klimatycznych! Oto najważniejsze punkty wystąpienia Ursuli von der Leyen:

 • Większe fundusze europejskie na ochronę zdrowia
 • Wspólne finansowanie badań nad szczepionką przeciw COVID-19
 • 90 mld euro na wsparcie dla pracowników i przedsiębiorców w czasie pandemii
 • Redukcja emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. i neutralność klimatyczna do 2050 r.
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Europejska chmura obliczeniowa w celu wzrostu innowacyjności
 • Lepsza ochrona naszych danych osobowych
 • Humanitarny i ludzki pakt o migracji
 • Wzmocnienie praw osób LGBTQI
 • Konsekwentna walka z mową nienawiści i rasizmem
 • Zdecydowane przestrzeganie praworządności, wolności, mediów i niezawisłości sądów

Przedstawiciele Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim przyjęli propozycje zawarte w wystąpieniu z entuzjazmem i przekonaniem, że to odpowiedni plan na czasy kryzysu wywołane pandemią. 

Całość przemówienia przeczytasz na:

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_pl

Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim:

Misja Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim to m.in. działanie na korzyść wszystkich Europejczyków, w celu budowania bardziej ambitnej i pewnej siebie Europy, w której każdy ma równe szanse na sukces; obrona zjednoczonej Europy, która szanuje zasadę pomocniczości, bez sprzeczności między tożsamością europejską, narodową i lokalną. Umieszczenie ludzi w centrum europejskiego projektu, wzmacniając europejską demokrację i odpowiedzialność jej instytucji; obrona europejskiego stylu życia, opowiadając się za zjednoczoną Europą opartą na wartościach ludzkiej godności, wolności, solidarności, poszanowania praw człowieka i praworządności.

Po Drugiej Wojnie Światowej, ojcowie założyciele Europy - francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman, kanclerz Niemiec Konrad Adenauer i premier Włoch Alcide de Gasperi - chcieli odbudować Europę pokoju. Pracowali razem, aby postawić pierwszy ważny krok na drodze do utworzenia zjednoczonej Europy, którym było powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Nasza Grupa, w tamtych czasach nazwana Grupą Chrześcijańsko-Demokratyczną, została założona 23 czerwca 1953 r. jako frakcja polityczna w Zgromadzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Celem kolejnego pokolenia było zintegrowanie Europy w stopniu pozwalającym przekształcenie gospodarki europejskiej w jeden, duży rynek. Instytucje europejskie rozwijały się wraz z postępem integracji: Parlament Europejski przeprowadził pierwsze wybory w 1979 r. My, zmieniliśmy nazwę na Grupa Europejskiej Partii Ludowej.

Zainspirowana ideą zjednoczenia po upadku muru berlińskiego oraz upadkiem komunizmu, EPL w pełni poparła powstające pluralistyczne demokracje. Centroprawicowe niekomunistyczne partie uzyskały poparcie obywateli, czyniąc z naszej Grupy i zapewniając jej pozycję największej frakcji w Parlamencie Europejskim po wyborach europejskich w lipcu 1999 r.

Przez lata dostosowywaliśmy naszą filozofię polityczną do zmieniającego się elektoratu i przyjęliśmy umiarkowane i  konserwatywne grupy polityczne ze Skandynawii i Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1999-2009 zmieniliśmy nazwę na Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, powracając do Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) w czerwcu 2009 r.

Poznaj program i nasze wartości: https://www.eppgroup.eu/pl/

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.