Grodzka w katastrze

1/24
Grodzka w katastrze

Archiwum Narodowe w Krakowie

Fragment mapy katastralnej z 1850 r. obejmujący ulicę Grodzką i jej otoczenie. Archiwum Narodowe w Krakowie, Kataster galicyjski, sygn. 29/280/1154. Całość mapy dostępna jest w internecie (szukajwarchiwach.pl).

Więcej przydatnych do studiowania przeszłości Krakowa map można znaleźć pod tym adresem: http://szukajwarchiwach.pl/29/280/0#tabZespol

Wszystkie zdjęcia
 • Grodzka w katastrze
 • Kamienica Dębno
 • Uliczka św. Idziego
 • Kościół św. Idziego
 • Kościół i dom kapitulny
 • Kościół św. Idziego
 • Widok na ul. Grodzką
 • Grodzka, Podzamcze
 • Ul. Grodzka
 • Dawniej sąd, dziś UJ
 • ds
 • Grodzka zimową porą
 • W czasie niemieckiej okupacji
 • W stronę Rynku
 • Sklepy na Grodzkiej
 • Restauracja J. Kosza
 • Kościół Ojców Dominikanów
 • Kościół Wszystkich Świętych
 • Burzenie kościoła
 • Ul. Grodzka
 • Dom Suskiego
 • Szyldy sklepowe
 • Ul. Grodzka
 • W Archiwum o Kopcu