Zbigniew Jakubas - miejsce 16.

15/16

Fot. Krystian Dobuszyński/Reporter/East News

Zbigniew Jakubas z majątkiem o wartości 1,6 mld zł (16. miejsce w kraju) zgromadził większą fortunę niż Ryszard Florek, jednak nie możemy uznać go za najbogatszego Małopolanina, choć niewątpliwie jest związany z naszym regionem.

Jakubas pochodzi bowiem z Lublina i inwestuje w całym kraju. Jego firmy to Mennica Polska i Centrum Nowoczesnych Technologii. To, co w pewnym stopniu wiąże go z województwem małopolskim, to nowosądecka firma Newag, produkująca elektryczne zespoły trakcyjne i lokomotywy.

Wszystkie zdjęcia
  • Jerzy Mazgaj - miejsce 87.
  • Roman Kluska - miejsce 86.
  • Józef Koral - miejsce 85.
  • Adam i Mikołaj Plackowie - miejsce 57.
  • Wiesław Włodarski - miejsce 53.
  • Kazimierz Pazgan - miejsce 37.
  • Bogusław Cupiał - miejsce 31.
  • Wiesław Likus z rodziną - miejsce 28.
  • Zbigniew Jakubas - miejsce 16.