Wikarówka

4/7

Narożnik placu Mariackiego i Małego Rynku zajmowała już w pierwszej połowie XVII wieku tzw. Wikarówka. Jak podają zachowane w archiwum kurii metropolitalnej akta, dom ten zbudowano - częściowo na terenie cmentarza przy kościele Mariackim, a po części przy Małym Rynku - w 1631 roku drewnianych domków i straganów.

Niestety Wikarówka okazała się budowlą wykonaną niezbyt solidnie. W latach 20. XX wieku jej podwójne, lecz wypełnione gruzem mury zarysowały się niepokojąco. Od około 1929 roku na łamach krakowskich dzienników trwała dyskusja co zrobić z zagrożonym budowlaną katastrofą budynkiem. Odezwały się wówczas głosy, aby Wikarówkę wyburzyć i pozostawić otwarty, połączony z Małym Rynkiem - plac Mariacki. Gorącym zwolennikiem takiego rozwiązania był m.in. ?Ilustrowany Kurier Codzienny? Mariana Dąbrowskiego.
Dyskusja rozgorzała na dobre w 1934 roku, kiedy zapadła decyzja o rozebraniu budynku. Koncern IKC zaofiarował wówczas wstępnie 5 tys. zł na kupno domu na cele parafialne dla kościoła Mariackiego, w zamian za zgodę na usunięcie Wikarówki.

Na widokówce wydanej przez Drukarnię Narodową podziwiać można unikalny wizerunek pl. Mariackiego z odsłoniętą apsydą bazyliki, już po wyburzeniu Wikarówki.

Wszystkie zdjęcia
Tematy ważne dla Krakowa
Magazyn Kuchnia
Tematy
Ludzie
Miejsca
Wybory parlamentarne 2019
Wybory parlamentarne 2019