Podtopione domy przy ul. Seweryna Udzieli w Krakowie. Wylała rzeka Drwinka

Piotr Burnos
15.07.2021 17:33