Apel o pozostanie w domach, emitowany z policyjnego radiowozu jeżdżącego po Krakowie

Małopolska Policja
25.03.2020 18:39