Marsz narodowców w Krakowie (16 grudnia 2017)

KOD
28.12.2017 16:04

Byłeś w ZOMO, byłeś w ORMO, teraz jesteś za Platformą, Byłeś w ZOMO, jesteś w KODzie, demokracja zawsze bodzie oraz Śmierć wrogom Ojczyzny - skandowali podczas grudniowego marszu narodowcy z Małopolskich Patriotów. Zdaniem małopolskiego KOD uczestnicy manifestacji złamali prawo i zawiadamiają prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.