Mieszkaj w mieście

 • Lokalne centra, kawiarnie - miejsca, w których poznamy swoich sąsiadów

  W polskich miastach kultura mieszczańska dopiero się buduje. Jej elementem jest spędzanie czasu wolnego we wspólnych przestrzeniach. Coraz większe znaczenie zaczynają mieć więc lokalne centra, kawiarnie, kluby sąsiedzkie.

  23-06-2017 12:22
 • Mieszkanie dobrze zaplanowane - to znaczy jakie?

  Dobre mieszkanie to nie tylko duża powierzchnia podłóg, ale także logicznie rozplanowane wnętrza i przyjaźnie urządzone osiedlowe otoczenie. Dzięki temu będzie nam się dobrze mieszkać także za 25-30 lat.

  09-06-2017 12:00
 • Centrum miasta, centrum osiedla. Co i jak je tworzy?

  - To ludzie tworzą centrum. Jedynym warunkiem infrastrukturalnym do jego powstania jest jakaś forma przestrzeni publicznej: plac, klub, park. Centrum to m.in. miejsce spotkań, a bez ludzi nie da się spotykać. Rozmowa z ekonomistą dr. Michałem Kudłaczem.

  02-06-2017 12:00